Δημοσιεύσεις

Στη σελίδα αυτή αναρτώνται άρθρα, παρουσιάσεις, κείμενα εργασίας και δημοσιεύσεις των μελών της ερευνητικής ομάδας, σχετικά με την υλοποίηση του έργου «Συντυσ̌ιές» και γενικότερα με την κυπριακή λεξικογραφία και τη μελέτη της σύγχρονης κυπριακής διαλέκτου. Για να δείτε  (και να ακούσετε!) το λεξιλόγιο πατήστε εδώ.

Πρόσφατα άρθρα

Submitted Papers:

Christodoulou, K., M. Katsoyannou, S. Armosti, & C. Themistocleous (to appear) Orthographic trends for a non-standardised dialect: the representation of the CiV sequence in Cypriot Greek. Paper to be presented at the 7th Congress of Dialectology and Geolinguistics (Vienna, Austria, 23–28 July 2012).

Themistocleous, C., M. Katsoyannou, S. Armosti, & K. Christodoulou (to appear) Cypriot Greek Lexicography: A Reverse Dictionary of Cypriot Greek. Paper to be presented at the 15th European Association for Lexicography (EURALEX) Conference (Oslo, Norway, 7–11 August 2012).

Themistocleous, C., M. Katsoyannou, S. Armosti, & K. Christodoulou (to appear) Cypriot Greek Lexicography: An online lexical database. Paper to be presented at the 15th European Association for Lexicography (EURALEX) Conference (Oslo, Norway, 7–11 August 2012).

Katsoyannou, M., S. Armosti, K. Christoloulou, & C. Themistocleous (to appear) Διαλεκτική Λεξικογραφία: Λεξικογραφική Βάση της Κυπριακής Ελληνικής. Paper to be presented at the International Conference of Modern Greek Dialects and Linguistic Theory (Ghent, Belgium, 20–22 September 2012).

Papers presented in 2011:

Katsoyannou, M., S. Armosti, K. Christoloulou, & C. Themistocleous (2012/to appear) Σύγχρονη κυπριακή λεξικογραφία: η ηλεκτρονική βάση δεδομένων «Συντυχιές». To appear in Proceedings of the 9th International Conference on Greek Research (Adelaide, South Australia, 30 June – 3 July 2011).

Armosti, S., M. Katsoyannou, K. Christodoulou, & C. Themistocleous (2012/to appear) Greek Cypriots writing Cypriot Greek: tendencies in the written representation of postalveolar consonants. To appear in the Proceedings of the 10th International Conference of Greek Linguistics (Komotini, 1–4 September 2011).