Δημοσιεύσεις

Στη σελίδα αυτή αναρτώνται άρθρα, παρουσιάσεις, κείμενα εργασίας και δημοσιεύσεις των μελών της ερευνητικής ομάδας, σχετικά με την υλοποίηση του έργου «Συντυσ̌ιές» και γενικότερα με την κυπριακή λεξικογραφία και τη μελέτη της σύγχρονης κυπριακής διαλέκτου. Για να δείτε  (και να ακούσετε!) το λεξιλόγιο πατήστε εδώ.

Advertisement

Πρόσφατα άρθρα

Publications

Armostis, S., Katsoyannou, M., & Christoloulou, K. (2016) Ορθογραφικές τάσεις σε μια μη τυποποιημένη ποικιλία: η απόδοση της συνίζησης στην Κυπριακή Ελληνική [Orthographic trends in a non-standardised variety: the written rendering of synizesis in Cypriot Greek]. In A. Ralli, N. Koutsoukos & S. Bompolas (eds) Proceedings of the 6th Modern Greek Dialects and Linguistic Theory Meeting. Patras: University of Patras, 28–40. https://doi.org/10.26220/mgdlt.v6i1.2670

Armostis, S., Christodoulou, K., Katsoyannou, M., & Themistocleous, C. (2014). Addressing writing system issues in dialectal lexicography: the case of Cypriot Greek. In C. Dyck, T. Granadillo, K. Rice, & J. E. Rosés Labrada (eds), Dialogue on dialect standardization (pp. 23–38). Cambridge: Cambridge Scholars Publishing.

Katsoyannou, M., G. Kouroupetroglou, Armosti, S., Christodoulou, K., & G. Xydas (2013). Modern Greek Dialect Lexicography: an online lexical database for Cypriot Greek. In M. Janse, B. Joseph, A. Ralli & M. Bağriaçık (eds), Online Proceedings of the 5th International Conference on Modern Greek Dialects and Linguistic Theory (pp. 141–144). Patras: University of Patras.

Katsoyannou, M., Armosti, S., & Christoloulou, K. (2013). Κατάρτιση λημματολογίου ενός διαλεκτικού λεξικού: η βάση δεδομένων Συντυσ̌ιές [Compiling a dialectal dictionary: the “Syntychies” database]. In M. Tsianikas, N. Maadad, G. Couvalis, & M. Palaktsoglou (eds) Greek Research in Australia: Proceedings of the Biennial International Conference of Greek Studies, Flinders University June 2011 (pp. 388–399). Flinders University Department of Language Studies – Modern Greek: Adelaide.

Armosti, S., Katsoyannou, M., Christodoulou, K., & Themistocleous, C. (2012). Τάσεις των Κυπρίων ως προς τη γραπτή απόδοση των μεταφατνιακών συμφώνων της κυπριακής [Tendencies of Greek Cypriots in writing Cypriot Greek]. In Z. Gavriilidou, A. Efthymiou, E. Thomadaki & P. Kambakis-Vougiouklis (eds), Selected papers of the 10th International Conference of Greek Linguistics (pp. 663–678). Komotini/Greece: Democritus University of Thrace.

Themistocleous, C., Katsoyannou, M., Armosti, S., Christodoulou, K. (2012). Cypriot Greek Lexicography: A Reverse Dictionary of Cypriot Greek. In R. V. Fjeld & J. M. Torjusen (eds), Proceedings of the 15th EURALEX international Congress (pp. 262–266). Oslo: Department of Linguistics and Scandinavian Studies, University of Oslo.

Themistocleous, C., Katsoyannou, M., Armosti, S., Christodoulou, K. (2012). Cypriot Greek Lexicography: An online lexical database. In R. V. Fjeld & J. M. Torjusen (eds). Proceedings of the 15th EURALEX international Congress (pp. 889–891). Oslo: Department of Linguistics and Scandinavian Studies, University of Oslo.

Presentations at Conferences

[Sep 2014] Participation in the 6th International Conference of Modern Greek Dialects and Linguistic Theory (Patras, Greece 25–28 September 2014) with the poster presentation “Orthographic trends for a non-standardised variety: the representation of the CiV sequence in Cypriot Greek”. (co-authors: Armosti, S., Katsoyannou, M., Christodoulou, K.)

[Sep 2013] Participation in the 11th International Conference of Greek Linguistics (Rhodes, Greece 26–29 September 2013) with the oral presentation “Using diacritics for writing Cypriot Greek”. (co-authors: Armosti, S., Katsoyannou, M., Christodoulou, K.)

[Sep 2012] Participation in the 5th International Conference of Modern Greek Dialects and Linguistic Theory (Gent, Belgium 20–22 September 2012) with the poster “Modern Greek Dialect Lexicography: an online lexical database for Cypriot Greek”. (co-authors: Armosti, S., Katsoyannou, M., Christodoulou, K.)

[July 2012] Participation in the 7th Congress of Dialectology and Geolinguistics (Vienna, Austria, 23–28 July 2012) with the oral presentation “Orthographic trends for a non-standardised dialect: the representation of the CiV sequence in Cypriot Greek.” (co-authors: Christodoulou, K., Katsoyannou, M., Armosti, S., & Themistocleous, C.)

[Sep 2011] Participation in the 10th International Conference of Greek Linguistics (Komotini, 1–4 September 2011) with the oral presentation “Greek Cypriots writing Cypriot Greek: tendencies in the written representation of postalveolar consonants”. (co-authors: Armosti, S., Katsoyannou, M., Christodoulou, K., Themistocleous, C.)

[Aug 2011] Participation in the “Dialogue on dialect standardization” workshop at the “Methods in Dialectology 14” Conference (London, Ontario, Canada, 2–6 August 2011) with the oral presentation “Writing in Cypriot Greek: the need for standardisation and its importance for dialectal lexicography”. (co-authors: Armosti, S. Christodoulou, K., Katsoyannou, M., Themistocleous, C.)

[July 2011] Participation in the 9th International Conference on Greek Research (Adelaide, South Australia, 30 June – 3 July 2011) with the presentation “Σύγχρονη κυπριακή λεξικογραφία: η ηλεκτρονική βάση δεδομένων «Συντυχιές»”. (co-authors: Katsoyannou, M., Armosti, S., Christoloulou, K., Themistocleous, C.)